prośba o kontakt poczta.wizja.net

System Wizja.CRM

Nowoczesne rozwiązanie Wizja.CRM to kompleksowy system do zarządzania relacjami z klientami. Aplikacja może być wdrażana samodzielnie lub jako moduł systemu zintegrowanego Wizja.ERP. Dzięki dużym możliwością dostosowania do wymagań konkretnego klienta oraz uniwersalności istniejących elementów doskonale potrafi spełnić wymagania efektywnego narzędzia. Rozbudowe relacje pomiędzy obiektami oraz zaawansowane procedury projektowane indywidualnie dla każdego klienta. 

Dlaczego Wizja.CRM

Szczegółowe funkcjonalności systemu CRM