Projekty

System Wizja.CRM oferuje pełne wsparcie dla pracy grupowej. Szerokie oraz definiowane przez użytkownika pojęcie projektu pozwala na zastosowanie rozwiązania w różnych aspektach działalności począwszy od złożonych prac długoterminowych poprzez szkolenia pracowników a skończywszy na np. wymianie sprzętu i oprogramowania w przedsiębiorstwie.

Podstawowe funkcjonalności:

  • Wiązanie projektów z zamówieniami, zleceniami produkcyjnymi itp.
  • Możliwość rejestrowania i rozliczania szczegółowych kosztów projektu w rozbiciu na miejsca powstawania kosztów (koszty zadań, koszty wewnętrzne, zewnętrzne, stawki godzinowe, itp.)
  • Możliwość weryfikacji jakości zadań wchodzących w skład projektu.
  • Możliwość podglądu projektu w formie wykresów drzewiastych oraz wykresów Gantt'a.

 

dowiedz się więcej

crm projekty crm projekty