Zadania

System Wizja.CRM pozwala na kompleksowe zarządzanie pracą zespołową. Każdy pracownik ma ciągły dostęp do zleconych mu zadań oraz wszelkie postępy swojej pracy rejestruje w systemie. System pozwala na dowolne powiązania sekwencyjne i drzewiaste zadań oraz grupowanie zadań w projekty.

Podstawowe funkcjonalności:

  • Przeglądanie swoich zadań w toku, na określony dzień, zleconych zadań, stanu zaawansowania itp.
  • Możliwość ewidencjonowania rzeczywistego czasu nad zadaniem przez pracownika.
  • Możliwość określenie dowolnych powiązań między zadaniami.
  • Możliwość określenie parametrów powtarzania cyklicznego zadania.
  • Powiadamianie w formie dymka Windows nawet w przypadku zamknięcia systemu.

dowiedz się więcej

crm wizja zadania crm wizja zadania