prośba o kontakt poczta.wizja.net

Zadania

crm wizja zadania System Wizja.CRM pozwala na kompleksowe zarządzanie pracą zespołową. Każdy pracownik ma ciągły dostęp do zleconych mu zadań oraz wszelkie postępy swojej pracy rejestruje w systemie. System pozwala na dowolne powiązania sekwencyjne i drzewiaste zadań oraz grupowanie zadań w projekty.

Podstawowe funkcjonalności:

crm wizja zadania

dowiedz się więcej